Novinky

MIMOŘÁDNÁ ČLENSKÁ SCHŮZE BD SE BUDE KONAT V PONDĚLÍ 10. ČERVNA 2019 v 17:30

PROGRAM:

Znovuprojednání bodů ze zápisu jednání členské schůze konané dne 13. 05. 2019

předsednictvo BD

ČLENSKÁ SCHŮZE BD

ČLENSKÁ SCHŮZE BD SE BUDE KONAT

V PONDĚLÍ 13. KVĚTNA 2019 v 17:30

PROGRAM:

  1. zahájení
  2. projednání účetní uzávěrky za rok 2018
  3. připomínky, žádosti, diskuse členů BD
  4. přijetí usnesení z výroční členské schůze
  5. závěr

V Týně nad Vltavou 26. 04. 2018

předsednictvo BD